Winner Logo

NDJEJE FITOREN

WINNER SLOT CASINO

NDJEJE FITOREN

XHEKPOT

NDJEJE FITOREN

Tetovo

Amatic

 • Mini pot:
  den4.232
 • Cash pot:
  den12.220
 • Mega pot:
  den31.287
XHEKPOT I FUNDIT
den5.000
20.03.2015.

Winner jackpot

 • Fix jackpot:
  den2.252
 • Happy Hour:
  den2.500
 • Global jackpot:
  den88.979
XHEKPOT I FUNDIT
den12.000
10.03.2015.

Egt premier

 • Mini mistery:
  den7.205
 • Middle mistery:
  den12.454
 • Super mistery:
  den177.837
XHEKPOT I FUNDIT
den6.500
20.03.2015.

Gostivar

Amatic

 • Mini pot:
  den3.973
 • Cash pot:
  den15.140
 • Mega pot:
  den33.005
XHEKPOT I FUNDIT
den5.000
20.03.2015.

Winner jackpot

 • Fix jackpot:
  den2.500
 • Happy Hour:
  den2.500
 • Global jackpot:
  den212.277
XHEKPOT I FUNDIT
den12.000
10.03.2015.

Egt premier

 • Mini mistery:
  den4.470
 • Middle mistery:
  den29.919
 • Super mistery:
  den183.389
XHEKPOT I FUNDIT
den6.500
20.03.2015.

PROMOCII

NDJEJE FITOREN

BESNIKËRI

NDJEJE FITOREN

QKA ËSHTË KARTA BESNIKE?

Si klient i privilegjuar ju fitoni të drejtën që të merm pjësë në tërheqjet javore, mujore dhe gjashë mujore. Me winner kartelën jeni gjithmonë në fitim sepse me mbledhjen e bonus poenave fitoni dhuratë sipas përzgjedhjes tuaj.

WINNER SHPËRBLEN BESNIKËRINË TUAJ!

GALERIA

NDJEJE FITOREN

LOJRAT

NDJEJE FITOREN

Gostivar


Bratstvo i Edinstvo 1

Tetovo


Vidoe Smileski bb

Send us an Email